Zasílat novinky a akce
novinky v domečku
Provoz recepce 1. 9. - 20.9.
Pondělí   8:15 – 9:15
11:30 – 12:30
14.00 – 18:00

Úterý      8:15 – 9:15
11:00 – 12:00
14.00 – 18:00

Středa    8:15 – 9:15
11:30 – 12:30
14.00 – 18:00

Čtvrtek   8:15 – 9:15
11:30 – 12:30
14.00 – 18:00

Pátek      8:15 – 9:15
11:30 – 12:30
 
POZOR

Zahrada DDM je z důvodu

rekonstrukce uzavřena.

 
Kapesní Katalog dětem pro DDM Praha Stodůlky

klikni zde

 

Nabídka pro ZŠ

Nabídka výukových programů pro 1. stupeň ZŠ 2014/2015

Výukové programy pro 1. stupeň ZŠ (vychází z RVP pro ZŠ) :

Tvořivé činnosti:

V rámci inovovaného programu nabízíme prožitkové učení – vnímaní všemi smysly. Žáci se seznámí také s různými materiály a nástroji. Hotová dílka si žáci odnesou s sebou.
Cena: 50 Kč, čas od 9-11 hodin úterky nebo po dohodě


Mozaikování - výroba pestrobarevné kameninové podložky.

Ubrouskování – zdobení krabičky metodou decoupage
Svíčkování - ozdobená svíčka
Drátování - kamínková rybka.

Malování na sklo - skleněná lahev.

Smaltování - smaltovaný přívěšek.

Pletení - jarní košíček
Tiskání – tisk barev na látku

 

Délka trvání programu: 2 hodiny s učitelem, spolupracuje s lektorem a žáky

Skupina maximálně 25 dětí (1.-5. třída), 1 skupina na dopoledne

Doba konání: 9:00-11:00 hod

Cena : 50 Kč / žáka

 

Lektorka : Bc. Erika Mikanová , mob. 602 965 225, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript "> Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ,

Lektorka absolvovala kurzy ve Vzdělávacím spolku uměleckých řemesel a Lidové tvorby, vede tvořivé kurzy v DDM Stodůlky.

 

Dramatika v akci:

Výukové programy ve tvořivé dramatice umožňují prostřednictvím metod a technik dramatické výchovy seznamovat se s tématy, která rozvíjí respekt, komunikaci a spolupráci ve skupinách. 

Cílem programu není připravit s dětmi ucelený jevištní tvar, ale pomocí modelových situací si opakovaně vyzkoušet své chování a jednání a jejich důsledky, umožnit dětem více úhlů pohledu na jednu problematiku a podporovat tak jejich empatii, spolupráci a pochopení druhých.

Důležitou součástí setkání tvoří reflexe, která probíhá dle typu činnosti buď prostřednictvím rozhovoru, neverbální komunikace nebo grafickou podobou.

Témata vychází z RVP ZV a navazují na obsah učiva, týkají se tematických okruhů Člověk a jeho zdraví a Lidé kolem nás ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. 

Délka trvání programu: 2 hodiny za přítomnosti učitele (v případě zájmu jsou učiteli po výukovém programu sděleny postřehy lektora)

Skupina maximálně 25 dětí (1.-5. třída), kapacita 1 skupina na dopoledne

Doba konání: 9:00-11:00 hod

Cena : 40 Kč/ žáka

Program : po dohodě s lektorkou

Lektorka: Mgr. Petra Šlapánková, mob. 603 184 748, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Lektrorka absolvovala kurzy Dramatické výchovy ve škole,Vzdělávací programy celostátní přehlídky Dětská scéna se zaměřením na proces přípravy divadelní inscenace, Základy dětského divadla, vede dramaticko – výchovné lekce v DDM Stodůlky.

Hlavní garant a koordinátor výukových programů :

PaedDr. Zdeňka Hiřmanová mob.: 724 139 030, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript "> Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

V případě zájmu o výukový program kontaktujte tuto koordinátorku !

 

Aktualizováno (Pondělí, 11 Leden 2016 11:28)

 

Základní školy – Sportovní soutěže

 

Dům dětí a mládeže Stodůlky vyhlašuje ve školním roce 2013/2014 ( 2014/2015) sportovní soutěže mezi školami Prahy 13.

 

DDM Stodůlky bude pro školy obvodu Prahy 13 organizovat tyto soutěže:

  • Malá kopaná - září
  • Stolní tenis - říjen
  • Florbal - listopad
  • Basketbal - leden
  • Volejbal - únor
  • Přehazovaná - březen
  • Vybíjená - duben
  • Nohejbal - květen
  • Pohár rozhlasu - květen

DDM Stodůlky celkové propozice školních sportovních soutěží

DDM Stodůlky přihláška školám

Tabulka výsledků 2013-2014

Tabulka vysledku -1.mista a postupy 2013-2014

 

O orgranizaci soutěží na Praze 13 se stará PaedDr. Zdeňka Hiřmanová , můžete volat na 724 139 030 či psát na e-mail : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript "> Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Podrobné informace o sportovních soutěžích POPRASKU, včetně propozic, rozlosování a výsledků jsou k dispozici na webové stránce www.ddmpraha.cz v sekci POPRASK. (MANUÁL)

Informace o soutěžích pořádaných Pražskou krajskou radou AŠSK (vybíjená dětí 4.-5. tříd, minifotbal McDonald´s cup) najdete na www.asskpraha.unas.cz (otevírat v Internet Exploreru).

 

Informace o kvalifikacích na republiková finále a závazné regule pro účast v postupových školních sportovních soutěžích najdete na www.assk.cz

 

Aktualizováno (Pondělí, 02 Březen 2015 14:47)

 

Vzdělávání

Průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků ve spolupráci s Národním institutem dětí a mládeže MŠMT Hořovice.


Kurzy probíhají v budově DDM Stodůlky, Chlupova 1800, Praha 5.


Přihlášky a podrobnější informace:
Mgr. Michaela Gaydošová
DDM Stodůlky
Telefon: 251 620 266
            604 441 559

Aktualizováno (Pondělí, 11 Leden 2016 11:28)